Σύσταση εταιρειών

Σύσταση εταιρειών

Με εξειδίκευση στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου η Νομική Ομάδα μας αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των μελών της αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

παροχή πληροφοριών για τις μορφές εταιριών

– σύνταξη καταστατικού

– καταχώρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες

-σύνταξη κάθε είδους εγγράφων που αφορούν την λειτουργικότητα της εταιρίας

-νομική υποστήριξη σε επενδυτικά προγράμματα

-νομική υποστήριξη σε χρηματοδοτικά προϊόντα

-νομική υποστήριξη για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

-νομική υποστήριξη για κάθε είδους συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα

Εμείς στην Ομάδα Δικηγόρων GREEKADVOCATES έχουμε ως γνώμονα την πρόληψη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε να αποφεύγονται οι εμπλοκές σε χρονοβόρους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες . Είμαστε όμως έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικαιώματα των πελάτων μας ενώπιον της δικαιοσύνης για αυτό εξειδικευμένα μέλη -δικηγόροι της Ομάδας μας θα σας παρέχουν υπηρεσίες:

– αιτήσεων στα Ελληνικά Δικαστήρια

-σύνταξη αγωγών , εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων

– Διαιτησία

-Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος