Άδεια παραμονής στην ΕΕ

Άδεια παραμονής στην ΕΕ

Για τους επενδυτές τρίτων χωρών η Ομάδα μας έχει δημιουργήσει ένα τμήμα που εξειδικεύεται στην απόκτηση αδειών διαμονής . Με συνέπεια και μεθόδευση οι νομικοί μας θα σας παραδώσουν σε σύντομο χρόνο την επιθυμούμενη άδεια διαμονής .

Η παροχή νομικής υποστήριξης για την επένδυση σας αρχίζει από τα πρώτα βήματα και παρέχεται μέχρι την ολοκλήρωση της και στην συνέχεια για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η επένδυση σας και επιθυμείτε να έχετε νομική κάλυψη για την αντιμετώπιση λειτουργικών θεμάτων και τυχόν έκτακτων αναγκών .

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος