Δικηγόρος.

Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χειρισμός φακέλου για έκδοση άδειας διαμονής (κατηγορίες: οικονομικά ανεξάρτητα, επενδυτής ακινήτου, σύζυγος έλληνα πολίτη)

– Χειρισμός φακέλου για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

– Υποθέσεις αστικού Δικαίου, θέματα εμπράγματου δικαίου, οικογενειακού, κληρονομικού (ερεύνα και επιμέλεια συμβολαίων, διαζύγια συναινετικά και κατ’ αντιδικία, κήρυξη προσώπου σε αφάνεια, κληρονομικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα, υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

– Συνεργασία με το Γραφείο Κτηματογράφησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

κατά την διάρκεια της συλλογής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για το έργο με τίτλο: “Μελέτη δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων ενεργών τίτλων για το δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών”

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Ρωσικά, Αγγλικά

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος