Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διπλωματική εργασία στα θέματα μετανάστευσης και μετακίνησης εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις.

Εμπράγματο δίκαιο. Έκδοση αδειών διαμονής, κτήση ιθαγένειας.

Ενασχόληση με διεθνές και εγχώριο Τραπεζικό Δίκαιο και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χωρών όπως επίσης και με εξωχώριες εταιρίες, Private Equities.

Διεθνής Διαμεσολάβηση, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (μέλος του Chartered Institute of Arbitrators, London, UK), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Αστικών και Εμπορικών Διαφορών Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά.

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος