Η κα Γεωργάκη εξειδικεύεται στη διαχείριση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα  (Foreign Direct Investments) με έμφαση στους τομείς του Τουρισμού και των Ακινήτων.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις τραπεζικές διαδικασίες συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μεταφορά κεφαλαίων (KYC, Due Diligence, AML Prevention), ενώ παράλληλα έχει εντρυφήσει στα ζητήματα πρακτικών μετανάστευσης για επενδυτικούς σκοπούς πανευρωπαϊκά.

H κα Γεωργάκη έχει ασχοληθεί με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών ως διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο και διαιτητής διεθνών εμπορικών διαφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διατηρεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο από το 2007, ενώ το από το 2010 είναι ιδρυτικό στέλεχος και επικεφαλής της Συμβουλετικής Εταιρείας του Ομίλου Μουζενίδη (MBG Consulting Services).

Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εισήχθη με GMAT Score 660 στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από όπου και αποφοίτησε με Άριστα και εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το 2015 εκπαιδεύτηκε ως διαμεσολαβήτρια και το 2016 ως Διαιτητής Διεθνών Εμπορικών Διαφορών στο Chartered Institute of Arbitrators  του Λονδίνου, στο οποίο και έγινε δεκτή ως πλήρες μέλος το 2017.

Τέλος, είναι μέλος του London Court of Arbitrators (2017) και του International Migration Council (2018).

 

 

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος