Δικηγόρος.

Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ενασχόληση με υποθέσεις

– αστικού δίκαιου (ενοχικό, οικογενειακό, αγωγές, μισθώσεις κλπ.)

– εμπορικού δικαίου (εταιρείες, πτωχευτικό, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, σήματα)

– ποινικό δίκαιο, διαφόρων ειδών ποινικά δικαστήρια.

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος