Δικηγόρος.

Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος εμπορικού δικαίου του ΑΠΘ.

Διδάκτωρ Φορολογικού και Εμπορικού Δικαίου του ΑΠΘ.

Ενασχόληση με:

α) φορολογικές υποθέσεις (άσκηση προσφυγών και υποστήριξή τους ενώπιον του Δικαστηρίου κατά πράξεων επιβολής φορολογικών προστίμων, πράξεων προσδιορισμού φόρου, κτλ., άσκηση ανακοπών κατά πράξεων εκτέλεσης λόγω βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, γνωμοδοτήσεις με αντικείμενο την φορολόγηση, νομικές συμβουλές επί φορολογικών θεμάτων).

β) διοικητικές υποθέσεις διαφόρων ειδών (άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως/προσφυγών κατά πράξεων της Διοίκησης)

γ) αγωγές κατά του Δημοσίου.

δ) έρευνα και επιμέλεια συμβολαίων

ε) ίδρυση εταιριών – επιμέλεια και σύνταξη καταστατικών και άλλων εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά, Γερμανικά

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος