Ειρήνη Πόπα

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη Δικηγόρος Απόφοιτος Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/κης Γλώσσες Εργασίας : Ελληνικά, Ρωσικά, Αγγλικά, Ρουμάνικα

Κωνσταντίνος Ν. Αναστασιάδης

Κωνσταντίνος Ν. Αναστασιάδης

Ασκούμενος Δικηγόρος

Ασκούμενος Δικηγόρος Απόφοιτος Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Γλώσσες Εργασίας : Ελληνικά, Ρωσσικά, Αγγλικά

Μίλα Ζωσιμίδου

Μίλα Ζωσιμίδου

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άδειες διαμονής διαφόρων κατηγοριών, Νομική υποστήριξη σε διαδικασία απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, Ενασχόληση με διαδικασία πώλησης ακινήτων, έρευνες τίτλων ακινήτων και επιμέλεια συμβολαίων, Αστικές υποθέσεις (ενοχικό, οικογενειακό, κληρονομικό), Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μεταφράσεις και διερμηνεία, γλώσσες: ελληνικά και ρωσικά. Γλώσσες: Ρωσικά – Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά.

Βαγγέλης Μπόστας

Βαγγέλης Μπόστας

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 27ετής άσκηση δικηγορικού λειτουργήματος, ενασχόληση με υποθέσεις εμπορικού και αστικού, ενοχικού, οικογενειακού, εμπραγμάτου δικαίου (σύνταξη κάθε είδους αγωγών, υποστήριξη στο ακροατήριο , εξωδικαστικές επιλύσεις) Πολυετής ενασχόληση με συμβάσεις αγοραπωλησιών και ειδικά με συμβάσεις αντιπαροχής. Απαλλοτριώσεις, διαδικασία αποχαρακτηρισμού. Διαφορές επί τραπεζικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά τον νόμο περί πανωτοκίων με δημοσιευμένες στην νομολογία αποφάσεις…

Κορίνα Σεργιάδου

Κορίνα Σεργιάδου

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος αστικού δικαίου του ΔΠΘ. Ενασχόληση με διαδικασία πώλησης ακινήτων, έρευνες τίτλων ακινήτων και επιμέλεια συμβολαίων, διαδικασία έκδοσης αδειών διαμονής διαφόρων κατηγοριών, αστικές υποθέσεις, εργατικές διαφορές και διαδικασία ίδρυσης συλλόγων. Μεταφράσεις και διερμηνεία, γλώσσες: ελληνικά και ρωσικά. Γλώσσες: Ρωσικά (μητρική γλώσσα), Ελληνικά, Αγγλικά.

Νότη Παπαποστόλου

Νότη Παπαποστόλου

Διαμεσολαβήτρια

Διαμεσολαβήτρια. Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΜΒΑ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φοίτηση στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γραμματειακή Υποστήριξη Οργάνωση και διαχείριση υποθέσεων του γραφείου Διαχείριση φακέλων πελατών Μετάφραση και διερμηνεία στην αγγλική γλώσσα Ενασχόληση στο αντικείμενο αγοραπωλησίας ακινήτων και έκδοσης αδειών διαμονής (ενημέρωση πελατών και υποψηφίων πελατών, αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών και σχεδίων πληρεξουσίων, προετοιμασία και ολοκλήρωση τελικού…

Άννα Εγκιαζάροβα

Άννα Εγκιαζάροβα

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χειρισμός φακέλου για έκδοση άδειας διαμονής (κατηγορίες: οικονομικά ανεξάρτητα, επενδυτής ακινήτου, σύζυγος έλληνα πολίτη) – Χειρισμός φακέλου για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας – Υποθέσεις αστικού Δικαίου, θέματα εμπράγματου δικαίου, οικογενειακού, κληρονομικού (ερεύνα και επιμέλεια συμβολαίων, διαζύγια συναινετικά και κατ’ αντιδικία, κήρυξη προσώπου σε αφάνεια, κληρονομικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα, υπερχρεωμένα…

Χρύσα Δεληγιάννη

Χρύσα Δεληγιάννη

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ενασχόληση με υποθέσεις – αστικού δίκαιου (ενοχικό, οικογενειακό, αγωγές, μισθώσεις κλπ.) – εμπορικού δικαίου (εταιρείες, πτωχευτικό, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, σήματα) – ποινικό δίκαιο, διαφόρων ειδών ποινικά δικαστήρια. Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά

Αναστασία Β. Παπαδοπούλου

Δικηγόρος. Πτυχιούχος Nομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος Εμπορικού Δικαίου – Δικαίου Ανταγωνισμού του πανεπιστημίου του Αμβούργου. Εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, εμπορικές συμβάσεις (συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις των μερών και πρόταση καταλληλότερης μορφής εμπορικής συνεργασίας και σύνταξη της αντίστοιχης σύμβασης), κατοχυρώσεις σημάτων (ημεδαπών, ευρωπαϊκών, διεθνών), σύσταση εταιρειών (ημεδαπές και αλλοδαπές με τη συμμετοχή σε όλα…

Χριστίνα Γεωργάκη – Χαραυγή

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με διπλωματική εργασία στα θέματα μετανάστευσης και μετακίνησης εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις. Εμπράγματο δίκαιο. Έκδοση αδειών διαμονής, κτήση ιθαγένειας. Ενασχόληση με διεθνές και εγχώριο Τραπεζικό Δίκαιο και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χωρών όπως επίσης και με εξωχώριες εταιρίες,…

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος