Ελένη Ακουαρόνε

Ελένη Ακουαρόνε

Ασκούμενη Δικηγόρος
Αναστάσιος Τσακαλίδης

Ο Αναστάσιος Τσακαλίδης, γεννηθείς τον Οκτώβρη του 1988, σπούδασε στο Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ασκεί Δικηγορία από τον Μάρτιο του 2015, εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και από τον Μάρτιο του 2016 εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. Έχει διεκπεραιώσει επιτυχώς, πλήθος υποθέσεων, κυρίως Ποινικών, Αστικών και Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Επιπροσθέτως, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στον τομέα…

Βερονίκη Τσακαλίδου

Βερονίκη Τσακαλίδου Η κα Τσακαλίδου αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2013 από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2017 εισήχθη στο πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έλαβε την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος το 2015. Τα πρώτα χρόνια ασχολούνταν μόνο με την μάχιμη δικηγορία αλλά  τον τελευταίο χρόνο επικεντρώθηκε…

Κωνσταντίνος Ν. Αναστασιάδης

Ο Κωνσταντίνος Αναστασιάδης είναι απόφοιτος του τμήματος της Νομικής Σχολής του ΔημοκρίτειουΠανεπιστημίου Θράκης. Είναι πλήρως καταρτισμένος σε νομικές υποθέσεις αστικής φύσεως και εξειδικεύεται στο εμπράγματο, το εμπορικό και το μεταναστευτικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες αγοράς και πώλησης ακινήτων πάσης φύσεως, όπως αστικές κατοικίες, παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α. Επιπλέον, αναλαμβάνει την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των πελατών του και παράλληλα τη σύσταση και υποστήριξη κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών του Ελληνικού Δικαίου με παροχή υπηρεσιών, όπως τη σύναψη ιδιωτικών εγγράφων, τη δημοσιοποίηση…

Άννα Εγκιαζάροβα

Άννα Εγκιαζάροβα

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χειρισμός φακέλου για έκδοση άδειας διαμονής (κατηγορίες: οικονομικά ανεξάρτητα, επενδυτής ακινήτου, σύζυγος έλληνα πολίτη) – Χειρισμός φακέλου για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας – Υποθέσεις αστικού Δικαίου, θέματα εμπράγματου δικαίου, οικογενειακού, κληρονομικού (ερεύνα και επιμέλεια συμβολαίων, διαζύγια συναινετικά και κατ’ αντιδικία, κήρυξη προσώπου σε αφάνεια, κληρονομικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα, υπερχρεωμένα…

Χρύσα Δεληγιάννη

Χρύσα Δεληγιάννη

Δικηγόρος

Δικηγόρος. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ενασχόληση με υποθέσεις – αστικού δίκαιου (ενοχικό, οικογενειακό, αγωγές, μισθώσεις κλπ.) – εμπορικού δικαίου (εταιρείες, πτωχευτικό, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, σήματα) – ποινικό δίκαιο, διαφόρων ειδών ποινικά δικαστήρια. Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Αγγλικά

Χριστίνα Γεωργάκη – Χαραυγή

Η κα Γεωργάκη εξειδικεύεται στη διαχείριση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα  (Foreign Direct Investments) με έμφαση στους τομείς του Τουρισμού και των Ακινήτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις τραπεζικές διαδικασίες συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη μεταφορά κεφαλαίων (KYC, Due Diligence, AML Prevention), ενώ παράλληλα έχει εντρυφήσει στα ζητήματα πρακτικών μετανάστευσης για επενδυτικούς σκοπούς πανευρωπαϊκά. H κα Γεωργάκη έχει ασχοληθεί…

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος