Mila Zosimidou

Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu. Çeşitli kategorilerde oturma izni alınması, Yunan vatandaşlığı edinme sürecinde hukuki destek, Gayrimenkul satış işlemleri, tapu araştırılması ve sözleşme düzenlenmesi, Medeni hukuk davaları (borçlar hukuku, aile hukuku, miras hukuku), Borçlu haneler. Yunanca ve Rusça tercüme- mütercimlik işlemleri. Bildiği diller: Rusça –Yunanca (ana dili), İngilizce.

Vangelis Bostas

Avukat. Trakya Demokritos Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu. 27yıllık avukatlık hizmeti, ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, aile hukuku, emlâk hukuku (her nevi dava dosyasının hazırlanması, duruşma sırasında hukuki destek, dava dışı anlaşma işlemleri) ile ilgilenmektedir. Alım-satım sözleşmeleri ve özellikle kat karşılığı satış sözleşmelerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Kamulaştırma, sınıflandırmanın kaldırılma işlemleri. Εk faiz ile ilgili yasa uyarınca, içtihat tarafından…

Lawyer. Graduate of the School of Law of the Democritus University of Thrace. Holder of a Master’s Degree in Civil Law, awarded by the Democritus University of Thrace. Specialized in real estate sale and purchase process, legal reviews of property, editing of agreements, residence permits issuance of different categories, civil cases, labor disputes and the procedure of associations’ incorporation. Translations…

Noti Papapostolou

Noti Papapostolou

Arabulucu

Arabulucu. Selanik Aristoteles Üniversitesi, Siyasal Bilimler mezunu. Makedonya Üniversitesi, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans sahibi. Selanik Aristoteles Üniversitesi, psikoloji bölümünde eğitim. Sekreterlik Hizmetleri Ofis yönetimi ve idari işler Müşteri dosyalarının yönetilmesi İngilizce dilinde tercümanlık- mütercimlik Gayrimenkul alım-satım işlemleri ve oturma izni alınması konusu ile ilgilenmektedir ( müşteri ve potansiyel müşterilerin bilgilendirilmesi, gerekli belge ve vekaletnamelerin gönderilmesi, nihai dosyanın ön çalışması ve…

Anna Egkiazarova

Avukat. Selanik Aristoteles Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu. Oturma izni için gerekli olan dosyanın hazırlanması (kategoriler: mali açıdan bağımsız kişiler, gayrimenkul yatırımcısı, yunan vatandaşı eşi) – Yunan Vatandaşlığının elde edilmesi için gerekli olan dosyanın hazırlanması. – Medeni hukuk mevzuları, emlak hukuku, aile hukuku, miras hukuku (sözleşme araştırılması ve düzenlenmesi, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, gaiplik kararının çıkarılması, miras anlaşmazlıkları, ödemeler ile…

Chrysa Deligianni

Avukat. Selanik Aristoteles Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu. Trakya Demokritos Üniversitesi, Ticaret ve İş Hukuku Yüksek Lisans Diploması sahibi. Çalışma Alanı: – Medeni Hukuk (borçlar hukuku, aile hukuku, dava, kiralama işlemleri v.b.) – Ticaret Hukuku (şirketler, iflas konuları, uzlaşma-düzenleme, markalar) – Ceza Hukuku, her nevi ceza mahkemesi. Bildiği diller: Yunanca (ana dili), İngilizce.

Anastasia V. Papadopoulou

Avukat. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu. Hamburg Üniversitesi, Ticaret Hukuku – Rekabet Hukuku Yüksek Lisans Diploması sahibi. Ticaret Hukuku, ticari sözleşmeler (tarafların görüşmelerine katılım ve en uygun sözleşme şeklinin önerilip düzenlenmesi), marka tescili (yerli, yabancı, avrupa), şirket kuruluşu (yerli ve yabancı şirketlerin ana sözleşmelerinin düzenlenmesinden kuruluşlarının tamamlanmasına kadar gerekli olan her nevi işlemde destek), şirket belgelerinin muhafazası…

Christina Georgaki – Charavgi

Avukat. Selanik Aristoteles Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans uzmanı (MBA), tez konusu: İşletmelere işçi göçü ve yer değişimi. Makedonya Üniversitesi, Ekonomi Fakültesi- Uluslararası İflas ve İş Düzenlenmesi hukukunda doktora öğrencisi. Gayrimenkul alım-satım işlemleri (araştırma, sözleşme kontrolü, beyanname düzenlenmesi, kayıtlar v.b.), oturma izni alınması için gerekli işlemlerin tamamlanması. Ulusal ve uluslararası bankacılık işlemleri, ülkeler arası veri alışverişi ve…

Greek Advocates United © 2017 All rights reserved.