Yunanistan’da Emlak Alımı

Gayrimenkul işlemleri ile ilgili yasal çerçevenin günlükdenetimi, Grubumuz avukatlarının alım-satım işlemlerinde ve gayrimenkul yatırımı alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimi, müşterilerimizin tüm planlarının uygulanması konusunda güven ve kesinlik sunmakta ve onları tüm süreç boyunca net, doğru ve geçerli bir şekilde bilgilendirmektedir.

Şirket Grubumuzun avukatları, hukuk hizmetleri sunmakta ve alım-satım işlemleri, uzun ve kısa vadeli konut/ ticari gayrimenkul kiralanması, emlâk yönetimi, arazi alımı ve inşaat işlemleri konularında ilgilileri temsil etmektedir.

 

Gayrimenkuller ile ilgili işlemlerin ciddiliği, gelecekte ciddi problemlerin ve geri dönüşü olmayan durumların önlenebilmesi açısından kapsamlı ve kesintisiz yasal izleme gerektirmektedir.

Şirket Grubumuzun müşterileri, işlemin başlangıcından müzakere sürecine ve tüm sürecin tamamlanmasına kadar, her nevi tehditi ortadan kaldıracak ve arzu edilen sonucu getirecek yasal hizmete sahip olacaktır. Yabancı müşteriler ile yıllardır süregelen deneyimimiz sayesinde önceliklerimizin başına, müşterilerimizin zamanında ve işlemlerin her adımında bilgilendirilmesini, Yunanistan’da geçerli olan yasal farklılıkların açıklanmasını ve müşterinin ana dilinde hizmet verilmesini getirmiş bulunmaktayız.

Gayrimenkul işlemleri ile ilgili sunulan gerekli hukuki işlemler şunlardır
 • Müşteri tarafından seçilen gayrimenkulun yasal durumunun mutlak olarak sağlanabilmesi için gerekli olan, taşınmazın geriye dönük yirmi yıllık yasal durumunun kontrol edilmesi. Yapılan araştırma sırasında, taşınmaza ait tapu kayıtlarının doğrululuğu, zamanında tespit edilmediği taktirde taşınmazın yeni sahibinden tahsil edilecek olan masraflara neden olabilecek gayrimenkul üzerinde ipotek, haciz veya iddia olup olmadığının belirlenmesi,

 • Gayrimenkul ile ilgili olan her nevi belgenin hukuki kontrolü,

 • Görüşmeler esnasında hukuki desteğin sağlanması,

 • Gayrimenkul değerinin havale ve ödenme şeklinin yasallılığının onaylanması,

 • Alım-satım sözleşmesinin koşullarının görüşülmesi ve alıcının güvenlik ve haklarının güvence altına alınması,

 • Alım-satım işleminden ileri gelen toplam maliyetinin onaylanıp açıklanması,

 • Sözleşmenin imzalanması esnasında alıcının temsil edilmesi,

 • Sözleşmenin ülke sınırları içerisindeki yetkili organlara yasal ve zamanında kaydedilmesi,

 • Ticari gayrimenkul alımı koordinasyonu ve yasal olarak tescil edilmesi,

 • Gayrimenkul ile ilgili her nevi borç ve yükümlülüklerin belirlenmesi,

 • Yararlanma- inşa etme amacıyla arazi satın alınması konusunda destek,

 • Vergilendirme ile ilgili her nevi desteğin sunulması.

Yunanistan’da gayrimenkul alımında izlenmesi gereken temel adımlar

Özel vekaletnamenin imzalanması. İş bu vekaletname ile alıcı, alım-satım sözleşmesinin imzalanması kapsamında gerekli olan işlemlerin tamamlanması için bir avukat vekil tayin etmektedir. Yunanca dilinde düzenlenmiş olan vekaletname, imzası ile ilgili vekaletname tercümesini onaylanan bir tercüman huzurunda imzalanır. Alıcının Yunanistan dışında olması durumunda, vekaletname ikâmet edilen ülkede imzalanıp Apostil mührü ile onaylandıktan sonra Yunanistan’a gönderilebilir.

2 Yukarıda belirtilen vekaletname ile Vergi Kimlik Numarası çıkartılır.

3 Banka hesabı açılması. Bu banka hesabı yolu ile gayrimenkul değeri ve devir vergisi için gerekli olan meblağın aktarımı gerçekleşir.

4 Ülkenin yetkili Tapu Dairesinde ve İpotek Kayıt Defterinde gayrimenkulun yasal kontrolünün yapılması.

5 Noter ile yürütülen ortak çalışma ile, alım-satım işleminin tamamlanması için gerekli olan tüm belgelerin (tasdiknameler, gerekli belgeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan ilgili sertfikalar, vergi beyannameleri, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve diğer Müdürlükler tarafından alınan sertifikalar) avukat tarafından toplanması.

6 Aşağıdaki ücretleri içeren masraf listesinin e-mail aracılığı ile alıcıya gönderilmesi:

Α) Tapu devir vergisi (taşınmazın bireysel alıcı veya şirket kurucusu tarafından satın alınması durumunda, gayrimenkulun inşaat izin belgesi 2006 yılından önce verilmiş ise alıcı satış sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinde %3,09 oranında vergi öder. Taşınmazın şirket kurucusu tarafından satın alınması durumunda, gayrimenkulun inşaat izni 2006 yılından sonra verilmiş ise alıcı satış sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinde %23 oranında vergi öder.)

Β) Αvukat Ücreti

C) Noter Ücreti

D) İlgili sözleşmenin yetkili Tapu Dairesine kayıt ücreti

7 Gayrimenkul devir beyannamelerinin Noter tarafından düzenlenmesi ve yetkili Vergi Dairesine teslim edilmesi. Vergi Dairesi, vergi miktarını tekrar hesaplayıp mükellefin ödemesi gereken vergi miktarını onaylar.

8 Vergi Dairesinden verginin ödendiğine dair makbuz alındığı anda, satın alma sözleşmesinin imzalanması için herşey hazırdır.

9 Sözleşmenin tercüme edilmiş bir örneği, imzalanmadan 3-5 gün önce okunması ve onaylanması için alıcının e-mailine gönderilir.

10 İmzalanan satın alma sözleşmesi (alıcı veya yetkili avukatı tarafından imzalanabilir) kayıt edilmek üzere yetkili Tapu Dairesinde gönderilir.

11 Sözleşme devir belgesi düzenlenir.

12 Alım-satım işlemi, tüm belgelerin onaylı tercümelerinin de içinde bulunduğu dosyanın alıcıya teslim edilmesiyle tamamlanır. Belgeler ayrıca, Avukat ve Noter’in arşivinde de muhafaza edilir.

Greek Advocates United © 2017 All rights reserved.